MC尼龙
  通用塑料
  超高分子量聚乙烯
  聚砜
  聚甲醛
  氟塑料
  聚苯硫醚
  聚醚醚酮
  聚酰亚胺
  聚酰胺-酰亚胺
  聚醚酰亚胺


当前位置: 首页 >> 产品系列 >> MC尼龙
尼龙密封环 尼龙齿轮 尼龙杂件 尼龙环 尼龙棒
尼龙杂件 尼龙环 尼龙杂件 尼龙环  尼龙杂件 尼龙环  尼龙杂件
尼龙杂件 尼龙环  尼龙杂件 尼龙环  尼龙杂件 尼龙环  尼龙杂件 尼龙环 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

广州奥特工程塑料有限公司 © 2010-2011   粤ICP备11031177号  技术支持:奥特网络部

电话:(总机)020-37413571,37413581  传真:020-62654700  邮箱:postmaster@china-otem.com